Ośrodek Pomocy Duchowej

Zapraszamy do skorzystania z pomocy w Ośrodku Pomocy Duchowej w Łodzi gdzie pomocy udzielają posługujący świeccy wolontariusze oraz kapłani Kościoła Katolickiego. Ośrodek ten działa za zgodą i przy wsparciu pasterza diecezji łódzkiej – ks. abp Marka Jędraszewskiego.

FORMY POMOCY

 • problemy duchowe w relacji z Bogiem,
 • relacje w małżeństwie i rodzinie,
 • uzależnienia i współuzależnienia,
 • trudności w przyjmowaniu sakramentów,
 • uwikłanie w różne formy zła,
 • doświadczenie nękania duchowego,
 • osamotnienia, lęki, frustracje,
 • depresje,
 • kryzysy,
 • problemy w miejscu pracy oraz w szkole,
 • żałoba.

Wszystkich chcących skorzystać z pomocy, zachęcamy do przyjścia na rozmowę w dniach i godzinach dyżurów. Nasza pomoc jest bezpłatna.

Szczegóły, kontakt tutaj: http://www.pomocduchowa.org