Pielgrzymka do Niepokalanowa

Kilka zdjęć z pielgrzymki podopiecznych Domu Magnificat do Niepokalanowa.