Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Dzięki „fiat” Maryi Jezus jako Bóg, staje się naszym bratem, jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.
„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”, zamieszkał z nami Bóg – zamieszkał ze swoją Matką Maryją,
z ziemskim opiekunem Józefem. Słowo, które zamieszkało z nami, ma moc odradzania ludzi i ziemi. Ono obfituje w łaskę, bo jest obecnością i mocą Boga samego.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Dobroczyńcom, Przyjaciołom i Sympatykom Domu Magnificat byście doświadczali Bożej mocy każdego dnia, niech dobry Bóg obdarza Was swoim pokojem i szczodrze błogosławi.

Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie Wam jak najwięcej łask Bożych, byście doświadczali Miłości, która jest między nami.