Prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Fundacja MAGNIFICAT  prowadzi również programy z zakresu profilaktyki uzależnień dotyczące uzależnień. Nasze programy adresowane są do młodzieży szkolnej  odrębnie dla poszczególnych roczników nauki w szkole podstawowej w klasach IV-VIII i w szkołach średnich. Scenariusze zajęć dobrane są odpowiednio do rozwoju i potrzeb uczestników. W uzgodnieniu ze szkołą proponujemy spotkania dla rodziców, jako uzupełnienie zajęć, które odbywają uczniowie oraz dla Rad Pedagogicznych. Nasze metody oparte są o prezentację, ćwiczenia,  wykład, dyskusję oraz autentyczne „świadectwo” uwolnienia z nałogu.
Szanowni Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt tel. 570-630-830 lub mailowy dommagnifcat@gmail.com