Program profilaktyki selektywnej realizowany przez Fundację Magnificat i Krajowe  Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Od 2 stycznia 2020 roku Fundacja Magnificat, która prowadzi ośrodek dla osób uzależnionych „Dom Magnificat” realizuje Program profilaktyki selektywnej skierowanej do społeczności lokalnej dla Pabianic, Łasku i Kolumny.

Ma on na celu zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym umiejętności zaspokojenia potrzeb w sposób akceptowany społecznie. Podjęte działania mają usprawnić funkcjonowanie rodzinne, co zmniejszy poziom zagrożenia patologią i wykluczeniem społecznym, oraz ograniczy negatywne doświadczenia związane ze środkami psychoaktywnymi. Program został skierowany do dwóch grup odbiorców; adolescentów i młodych dorosłych oraz ich rodzin i opiekunów. Program sfinansowany jest przez Krajowe  Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Już od stycznia prowadzimy  spotkania  z młodzieżą w szkołach w Kolumnie, Łasku (Ostrów) i Pabianicach – są to zajęcia edukacyjno-informacyjne, a także warsztaty umiejętności psychospołecznych (spotkania prowadzone są przez instruktorów i specjalistów terapii uzależnień).

W Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka dla osób uzależnionych – Dom Magnificat przy ul. Swojskiej 4 w Łasku Kolumnie prowadzimy następujące działania:

– Interwencje kryzysowe oparte na dialogu  motywacyjnym „to metoda pracy z klientem, która wzmacnia  w kliencie wprowadzanie istotnych zmian w życiu i wydobycie motywacji do szukania rozwiązań problemu i podjęciu konkretnych działań związanych z uzależnieniem, bądź współuzależnieniem.

Do Punktu zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia (wymagana trzeźwość, osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie będą przyjęte)oraz osoby, które w swoich rodzinach mierzą się z problemem uzależnienia.

Spotkania  prosimy uzgadniać pod  nr tel 570 893 268.

Poradnictwo rodzinne – dyżury specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień oraz familiologa. 

Konsultacje osobiste i poradnictwo telefoniczne w zakresie rozwiązywania problemów życiowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, bądź używających okazjonalnie oraz ich rodzin. Spotkania z klientami o różnym charakterze w zależności od zdiagnozowanych potrzeb: diagnoza sytuacji i ocena stanu zagrożenia, motywowanie do zmiany sposobu życia, pracy nad sobą, poddania się oddziaływaniom adekwatnym do sytuacji, podtrzymywanie decyzji i nauka radzenia sobie z problemami bez środków psychoaktywnych, kierowanie do innych form pomocy.

Dyżury specjalistów będą odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym i pod nr tel 570 893 268. Prosimy o wcześniejsze umawianie telefoniczne.

Warsztaty umiejętności wychowawczych.

Na warsztatach rodzice będą się uczyć dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem, rozpoznawania  potrzeb  własnych i potrzeb dziecka, rozpoznawania i nazywania uczuć, poznawanie skutecznych metod porozumiewania się z dorastającymi dziećmi. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.

Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pod nr tel; 570 893 268.

Konsultacje prawne

Rodziny włączone do naszych działań często borykają się z problemami natury prawnej(zadłużenia finansowe, problemy lokalne itp.). Do korzystania z konsultacji zapraszamy wszystkich odbiorców programu.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pod nr tel; 570 893 268 celem ustalenia spotkania.

Uczestnictwo w programie jest darmowe.

Program sfinansowany przez Krajowe  Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii