Przekaż 1% dla Domu Magnificat

Dlaczego WARTO przekazać 1% dla Domu MAGNIFICAT?

Dom Magnificat powstał, aby nieść pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. Uważamy, że połączenie terapii z prowadzeniem duchowym jest najbardziej skutecznym sposobem wyjścia z uzależnienia i przygotowaniem człowieka do rozpoczęcia „nowego” życia w społeczeństwie.
Dzięki środkom z odpisów 1% podatku pragniemy w 2020 r. wyremontować kolejną część budynku, która będzie służyć jako stolarnia, gdzie Podopieczni będą uczyć się fachu. Kończąc terapię w Domu Magnificat będą mieli większą możliwość znalezienia pracy i utrzymania siebie i swoich rodzin.
Potrzebujemy Twojego 1%, aby każdego dnia móc wspierać potrzebujących.

Dlatego prosimy, rozliczając się z urzędem skarbowym, nie zapomnij o Domu Magnificat.
Oto potrzebne dane: Nr KRS 0000124134 i KONIECZNIE w rubryce Cel szczegółowy” należy wpisać : DOM MAGNIFICAT.

Uwaga! Ponieważ korzystamy z uprzejmości Parafiady wpisanie celu szczegółowego jest warunkiem aby trafiły do nas pieniądze z 1%.
DZIĘKUJEMY 🙂