Programy realizowane z Ministerstwem Zdrowia i Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Od 4 stycznia 2021 r.  roku do 31 grudnia 2021 r. Fundacja Magnificat realizuje wraz z Ministerstwem Zdrowia i Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

  • Program profilaktyki selektywnej skierowanej do społeczności lokalnej dla Pabianic, Łasku i Łasku-Kolumny – kontynuacja;
  • Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym kobiet w ciąży i matek dzieci do lat 3, realizowany na terenie ośrodka terapii uzależnień Dom Magnificat w Łasku Kolumnie;

w ramach których prowadzimy: Interwencje kryzysowe, Poradnictwo rodzinne, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Konsultacje prawne, Aktywizację zawodową.

Specjaliści dostępni są pod nr tel. 570 893 268 i w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka w :
poniedziałek  – godz. 11.00 – 12.30
wtorek           – godz. 11.00 – 12.30
środa             – godz. 09.00 – 10.00
czwartek        – godz. 16.00 – 18.30
piątek            – godz. 11.00 – 12.30

Interwencje kryzysoweInterwencja kryzysowa polega na dyżurach telefonicznych pod numerem telefonu 570893268 i interwencjach indywidualnych na miejscu w ośrodku – Dom Magnificat. Do Punktu zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia ( wymagana trzeźwość, osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie będą przyjęte) oraz osoby, które w swoich rodzinach mierzą się z problemem uzależnienia.

Poradnictwo rodzinne  – dyżury specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień oraz familiologa. Konsultacje osobiste i poradnictwo telefoniczne w zakresie rozwiązywania problemów życiowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, bądź używających okazjonalnie oraz ich rodzin.. Spotkania z klientami o różnym charakterze w zależności od zdiagnozowanych potrzeb: diagnoza sytuacji i ocena stanu zagrożenia, motywowanie do zmiany sposobu życia, pracy nad sobą, poddania się oddziaływaniom adekwatnym do sytuacji, podtrzymywanie decyzji i nauka radzenia sobie z problemami bez środków psychoaktywnych, kierowanie do innych form pomocy.

Warsztaty umiejętności wychowawczych – na warsztatach rodzice będą się uczyć dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem, rozpoznawania  potrzeb  własnych i potrzeb dziecka, rozpoznawania i nazywania uczuć, poznawanie skutecznych metod porozumiewania się z dorastającymi dziećmi.. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem. Ilość miejsc jest ograniczona.

Konsultacje prawne – rodziny włączone do naszych działań często borykają się z problemami natury prawnej (zadłużenia finansowe, problemy lokalne itp.). Do korzystania z konsultacji zapraszamy wszystkich odbiorców programu.

Aktywizacja zawodowa – absolwenci ośrodków terapii uzależnień często borykają się z trudnościami związanymi z poszukiwaniem pracy. Braki w edukacji, nieumiejętność poruszania się po rynku pracy, bardzo długie okresy bezrobocia to wszystko sprawia, że osoby te mają ograniczone zdolności w obszarze rozwoju zawodowego. W ramach zajęć z aktywizacji zawodowej uczestnicy zdobędą nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera (środowisko Word, excel) oraz Baselinker przy sprzedaży w antykwariacie książek KATAKUMBUS prowadzonym przez naszą Fundację. Nauczą się również obsługi sklepu internetowego oraz wystawiania przedmiotów na portalach sprzedażowych (np. Allegro). Uczestnicy mają możliwość nabycia różnych umiejętności ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy, a więc przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie w jej trakcie: przygotowywanie CV, zasad komunikacji niewerbalnej, autoprezentacji.

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA.
Uczestnictwo w programie jest darmowe.