Gmina Łask współfinansuje prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie Domu Magnificat

Od 12 kwietnia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r. Fundacja Magnificat realizuje wraz z Gminą Łask program pn. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – Dom Magnificat dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin w ramach którego prowadzimy: interwencje kryzysowe i poradnictwo rodzinne. 

Specjaliści dostępni są pod nr tel. 570 893 268 i w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka :
piątek      – godz. 08.30 – 11.00

sobota     – godz. 10.00 – 12.30

ze względu na pandemię i reżim sanitarny prosimy o umawianie spotkań telefonicznie.

Interwencje kryzysowe jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Spotkania są nakierowane na  analizę możliwości klienta, rozważenie tego co jest możliwe do osiągnięcia w danym momencie oraz ułożenie planu wychodzenia z kryzysu, czyli określenie jakie cele klient chce osiągnąć i w jaki sposób może to zrobić.

Dyżury interwenta prowadzone są na terenie Punktu Konsultacyjnego przy Domu Magnificat oraz pod numerem tel. 570893268. Do Punktu zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia ( wymagana trzeźwość, osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie będą przyjęte) oraz osoby, które w swoich rodzinach mierzą się z problemem uzależnienia.

Poradnictwo rodzinne  – spotkania  dotyczące diagnozowania problemów rodzin, ich zasobów i barier poprzez indywidualny kontakt, spotkania rodzinne, udzielanie wsparcia, porady/pomocy psychologicznej, pedagogicznej, kierowanie do innych form pomocy. Dyżury specjalistów, instruktorów psychoterapii uzależnień, psychologa, polegające na świadczeniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej,  odbywają się na terenie Punktu Konsultacyjnego przy Domu Magnificat oraz pod numerem tel. 570893268


ZADANIE FINANSOWANE JEST PRZEZ GMINĘ ŁASK.
Uczestnictwo w programie jest darmowe.