Projekty realizowane z Narodowym Programem Zdrowia, Ministrem Zdrowia i Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Od 4 maja 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r. Fundacja Magnificat realizuje:

  • Program profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi realizowany w społeczności lokalnej Pabianic, Łasku i Łasku-Kolumny,
  • Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin – DOM MAGNIFICAT 2021

Projekty są realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe  Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej w zakładce  Programy realizowane z MZ, NPZ i KBdsPN