Pomoc postpenitencjarna dla województw: łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Przed końcem roku, chcemy się z Wami podzielić radosną informacją. Rozpoczęliśmy niesienie pomocy skazanym, ich rodzinom i bliskim. Zanosimy paczki świąteczne dzieciakom skazanych, prowadzimy różnego rodzaju kursy aktywizujące zawodowo, warsztaty wychowawcze i umiejętności psychospołecznych dla skazanych i ich bliskich w województwie łódzkim, dolnośląskim i opolskim. Doświadczamy tego, że człowiekowi najbardziej potrzebny jest drugi człowiek.
Nasze działania prowadzimy we współpracy z Fundacją Dies Mei a współfinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.