Kolejne pomocowe projekty zrealizowane.

Dzięki współpracy z Ministrem Sprawiedliwości i Fundacją Dies Mei, w ramach zadań pomoc postpenitencjarna, w 5 województwach: łódzkim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim, przeprowadziliśmy w I półroczu 2022r. zajęcia informacyjno-edukacyjne, spotkania świąteczne, warsztaty umiejętności wychowawczych i psychospołecznych dla osób skazanych, ich rodzin i bliskich. DZIĘKUJEMY