Grupa wsparcia i indywidualne sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin i bliskich.

Fundacja MAGNIFICAT od 19 września 2022 r.  do 16 grudnia 2022 r. realizuje wraz z Gminą Łask zadanie pn. „Prowadzenie grupy wsparcia i indywidualnych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin i bliskich.”, w ramach którego prowadzimy:

GRUPĘ WSPARCIA wtorek – od godz. 19:15

INDYWIDUALNE SESJE TERAPEUTYCZNE – terminy sesji ustalane będą indywidualnie.

Spotkania będą odbywały się również w dni świąteczne wolne od pracy.

DZIAŁANIA PROWADZONE SĄ NA TERENIE OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ DOM MAGNIFICAT, ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE JEST DARMOWE

Zadanie realizowane jest ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Łask.

GRUPA WSPARCIA

Dzięki regularnym spotkaniom z ludźmi o podobnych doświadczeniach uczestnicy programu uzyskają wsparcie oraz możliwość przyjrzenia się własnym problemom. Spotkania będą dotyczyły problemów zgłaszanych przez klientów oraz pogłębiania motywacji do podjęcia dalszej terapii. Uczestnicy grupy mogą podzielić się swoją historią i uzyskać informacje zwrotne od innych osób zmagających się z podobnymi problemami. Taka wymiana doświadczeń służy wzajemnemu wsparciu i budowaniu świadomości dot. choroby, którą jest uzależnienie. Jest to głównie praca na procesie grupowym. Jak pokazuje doświadczenie zebrane podczas pracy z osobami uzależnionymi oraz doniesienia naukowe najskuteczniejszą formą terapii uzależnień jest połączenie spotkań grupowych z indywidualnymi sesjami terapeutycznymi.
Na spotkania grupy wsparcia zapraszamy we wtorki od godz.19:15.

 INDYWIDUALNE SESJE TERAPEUTYCZNE

Ważną częścią podstawowego programu terapii uzależnień są indywidualne rozmowy z terapeutą, zmierzające do zrozumienia problemu danego pacjenta. Zazwyczaj jest poszukiwaniem mechanizmów w sferze myślenia i zachowań, które doprowadziły do powstania zaburzenia i wpływają na aktualne trudności pacjenta. Jest ono skoncentrowane na analizie aktualnego sposobu myślenia i bieżących zachowań. Działanie obejmuje osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych. Sesje terapeutyczne, prowadzone będą przez terapeutów uzależnień, będą odbywały się 2 razy w tygodniu.

Terminy sesji ustalane będą indywidualnie z poszczególnymi klientami.

Spotkania prowadzone są przez terapeutów uzależnień.

Programem zostaną objęte osoby uzależnione od alkoholu z terenu gminy Łask, a także członkowie ich rodzin i bliscy.