Dom Magnificat

dom-magnificat

Domu Magnificat, powstał aby nieść pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. Uważamy, że połączenie terapii z prowadzeniem duchowym jest najbardziej skutecznym sposobem wyjścia z uzależnienia i przygotowaniem człowieka do rozpoczęcia „nowego” życia w społeczeństwie.

Dom położony jest w pięknej rekreacyjnej miejscowości Łask – Kolumna (25 km od Łodzi), otoczony jest lasami, nieopodal płynie rzeka Grabia.  Dysponujemy dwoma parterowymi budynkami, jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet,  z przytulnymi 2-osobowymi pokojami. W budynkach znajdują się kuchnia, stołówka, pralnia, czytelnia, pomieszczenie rekreacyjna (siłownia), sale terapeutyczne, punkt konsultacyjny, stolarnia, kaplica. Absolwenci Domu Magnificat mają możliwość zamieszkania w naszym hostelu.

Proponowane przez nas formy leczenia to:

  • terapia, oparta na modelu społeczności terapeutycznej, którą łączymy z programem „Dwunastu Kroków”,
  • modlitwa,
  • praca.

Podstawowy cel naszego Domu to tworzenie wspólnoty o klimacie rodzinnym.  W Domu Magnificat oprócz fachowej pomocy merytorycznej można skorzystać z pomocy duchowej, którą zapewniają księża współpracujący z Fundacją Magnificat, służący wsparciem, modlitwą i rozmową duchową. Dom jest dla osób dorosłych, nie przyjmujemy osób z podwójną diagnozą. Przyjmujemy osoby po wcześniejszym spotkaniu konsultacyjnym obejmującym diagnozę terapeutyczną i psychiatryczną (jednorazowa przy przyjęciu). Wymagane jest odtrucie, dobrowolność przyjazdu oraz zgoda na proponowane formy pobytu i katolicki charakter Domu (wyznanie nie ma znaczenia).
Terapia uzależnień w Domu Magnificat,  podzielona jest na etapy leczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na każdym z etapów są jasno określone i sprecyzowane zadania i cele jakie Podopieczny ma do osiągnięcia. Określone są też przywileje jakie mu przysługują oraz funkcje jakie może pełnić.
Etap I – FUNDAMENT – I – II KROK –  35 dni
Etap II – TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – I – V KROK – około 84 dni
Etap III – TERAPIA ŚREDNIOTERMINOWA – I – IX Krok – około 168 dni
Etap IV – TERAPIA DŁUGOTERMINOWA – I – XII Krok – około 252 dni

Proporcje czasu trwania etapów terapii mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Leczenie i zadania terapeutyczne rozpisane są na poszczególne etapy. Pacjenci od początku motywowani są przez terapeutów i Wspólnotę  do podjęcia zadań terapeutycznych; mają jednak prawo do rezygnacji z leczenia. W sytuacji, kiedy notorycznie naruszają Regulamin Domu, Wspólnota może rozwiązać kontrakt terapeutyczny.

Celem terapii jest ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem, ich rehabilitacja, readaptacja i reintegracja społeczna. Zakładamy, że efektem terapii będzie zyskanie przez jej uczestników umiejętności pozwalających poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dom Magnificat prowadzi również Punkt Konsultacyjny, w którym prowadzone są m.in. interwencje kryzysowe  i poradnictwo rodzinne.

Dysponujemy profesjonalną kadrą pracowników i wolontariuszy, którzy stworzyli to miejsce z pragnienia serca i chęci służby drugiemu człowiekowi. Terapie prowadzone są przez specjalistów psychoterapii uzależnień, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień jak i profilaktyki uzależnień oraz terapeutę zajęciowego. Współpracujemy z psychologiem, psychiatrą, mediatorem rodzinnym,  prawnikiem, kapłanami oraz ludźmi dobrej woli.
W województwie łódzkim (a może i w Polsce) jesteśmy jedynym ośrodkiem – Domem, który prowadzi tak kompleksowe działania.
Nasi psychoterapeuci i współpracujący z nami trenerzy prowadzą również zajęcia z profilaktyki uzależnień dla młodzieży w szkołach, ale również dla dorosłych – rodziców, rad pedagogicznych (jeżeli jesteś zainteresowany -prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).
Podopieczni Domu Magnificat zdobywają nowe umiejętności w prowadzonym przez Fundację internetowym antykwariatem książek (nie tylko) religijnych „Katakumbus”. Dochód ze sprzedaży książek wspiera działalność Domu Magnificat.