Fundacja Magnificat

FUNDACJA MAGNIFICAT

Prezes: Dagmara Pomirska – Diug

Wiceprezes: Piotr Kochanowicz

ul. Łąkowa 42, 90 – 554 Łódź

(adres do korespondencji: ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna)

KRS 0000355111, NIP 727-276-03-49,  REGON 10088108400000,

numer rachunku bankowego87 1020 3352 0000 1402 0162 3073

DOM MAGNIFICAT

ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna, woj. łódzkie

Telefon – +48 570 893 268

e-mail: dommagnificat@gmail.com