Misja DOMU MAGNIFICAT

Charakter DOMU MAGNIFICAT

  • wspólnota – wspólne  tworzenie Domu (dzielenie się rzeczami materialnymi i duchowymi, nawiązywanie i pogłębianie relacji z członkami Społeczności, odpowiedzialność za leczenie własne i innych, dbanie o miejsce leczenia i pobytu  jako dom w którym mieszkamy i żyjemy),
  • uczciwość – przyjęcie i uznanie norm promowanych przez Dom Magnificat
  • zaangażowanie w podejmowaną pracę – praca jest wykonywana solidnie, jest wyznaczana i monitorowana przez Społeczność (może mieć wymiar fizyczny, lub umysłowy – nauka, warsztaty terapeutyczne, zajęcia twórcze).
  • promocja chrześcijańskiej wizji świata