Misja Domu Magnificat

Charakter DOMU MAGNIFICAT

  • promocja chrześcijańskiej wizji świata – odniesienie do Jezusa Chrystusa i Ewangelii,
  • wspólnota –wspólne  tworzenie– Domostwa (dzielenie się rzeczami materialnymi i duchowymi, nawiązywanie i pogłębianie relacji z członkami Społeczności, odpowiedzialność za leczenie własne i innych, dbanie o miejsce leczenia i pobytu  jako dom w którym mieszkamy i żyjemy),
  • uczciwość – przyjęcie i uznanie norm promowanych przez Magnificat
  • zaangażowanie w podejmowaną pracę – praca jest wykonywana jak najlepiej (szybko, starannie i rzetelnie), jest wyznaczana i monitorowana przez Społeczność (może mieć wymiar fizyczny, lub umysłowy – nauka, warsztaty terapeutyczne, zajęcia twórcze).