Ośrodek Pomocy Duchowej

Fundacja „Magnificat” od roku 2010 podejmuje działania ukierunkowane na rozwój i życiową dojrzałość opartą na chrześcijańskich wartościach. Od początku swojego istnienia Fundacja Magnificat prowadzi w Łodzi przy ul. Łąkowej 42 Ośrodek Pomocy Duchowej (OPD). W Ośrodku tym udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna osobom przeżywającym trudności wewnętrzne o podłożu psychicznym, duchowym i emocjonalnym. Pomocy obejmuje wiele zagadnień dotyczących między innymi uzależnienia i współuzależnienia, przemocy w rodzinie, kryzysów rozwojowych, osamotnienia, lęków, frustracji, depresji, problemów w relacjach międzyludzkich. Pomoc udzielana w OPD jest bezpłatna dla każdego korzystającego. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu 26 wolontariuszy pełniących dyżury w Ośrodku, zatrudnieniu psychologów i terapeutów.

Od początku istnienia Ośrodka pomoc uzyskało ponad tysiąc osób. Tym samym Fundacja Magnificat, prowadząc OPD, odpowiada na potrzeby mieszkańców Łodzi i okolic, w zakresie pomocy osobom uwikłanym w uzależnienia, przeżywającym kryzysy życiowe, mającym problemy psychiczne i duchowe, a także rodzinne i wychowawcze.

Zapraszamy na naszą stronę

http://www.pomocduchowa.org