Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych „Dzieci Światłości”

Fundacja wspiera także Katolicką Szkołę Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych „Dzieci Światłości”. Wsparcie to ma charakter finansowy (przekazywanie środków pieniężnych), organizacyjny (np. organizacja wyjazdów) oraz rzeczowy (udostępnianie lokalu i pojazdu).

Szkoła „Dzieci Światłości” istnieje od 2004 roku. Jest miejscem wspierania młodych ludzi (w wieku 18 – 30 lat) w osiąganiu dojrzałości osobistej i społecznej budowanej na wartościach chrześcijańskich. Formacja odbywa się w ramach rocznego pobytu grupy młodych ludzi w domu Szkoły w Łodzi. Rocznie przebywa w nim około 15 osób.

Ważnym elementem formacji jest przygotowanie młodych ludzi do założenia własnej rodziny i rodzicielstwa, kształtowanie właściwych postaw, ukazywanie przykładów zdrowych relacji w rodzinie i społeczeństwie.

Samodzielne prowadzenie codziennego życia uczy odpowiedzialności za siebie i innych, stwarza środowisko, w którym umacniane jest poczucie własnej wartości, zdolności do pomocy innym. Pobyt w grupie opartej o wartości wzajemnej troski, buduje skuteczne środowisko profilaktyki wobec uzależnień młodych ludzi oraz pomaga przeciwdziałać patologiom społecznym.

Analogiczne oddziaływanie, tzn. ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym oraz kształtowanie właściwych postaw rodzinnych, Szkoła „Dzieci Światłości” prowadzi nie tylko wobec uczestników formacji, ale także wobec różnych – często trudnych – środowisk, w których gromadzą się młodzi ludzie. Spotkania odbyły się m.in. w Monarze, Domu Samotnej Matki, schroniskach dla ubogich i bezdomnych, a także wielu szkołach średnich, podstawowych i gimnazjach. Tym samym Fundacja Magnificat, poprzez Szkołę „Dzieci Światłości”, prowadzi działalność wychowawczą i profilaktyczną na rzecz młodzieży.

Zapraszamy na naszą stronę:  www.d-s.pl