Katolicki ośrodek dla osób uzależnionych – Dom Magnificat

W czerwcu 2016 roku Fundacja otworzyła Dom Magnificat, stworzony z myślą o osobach uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób z uzależnieniami mieszanymi lub zagrożonych uzależnieniem, w tym nieprzystosowanymi społecznie. Dom ma charakter koedukacyjny. Czas trwania terapii to od 10 do 15 miesięcy. Leczenie w Domu Magnificat obejmuje terapię grupową i indywidualną, terapię pracą, modlitwę. Celem prowadzonych terapii jest  pełne przywrócenie do zdrowego  funkcjonowania w społeczeństwie, odnalezienie siebie i pomoc w poukładaniu tego co w wyniku różnych trudnych sytuacji zyciowych zostało zatracone.

W Domu Magnificat ma miejsca dla około 20 dorosłych osób. Oprócz fachowej pomocy merytorycznej można skorzystać z pomocy duchowej, którą zapewniają księża współpracujący z Fundacją. Obecnie w województwie łódzkim jesteśmy jedynym Domem (ośrodkiem), który prowadzi tak kompleksowe działania.

Dom Magnificat prowadzi również poradnię, w której można umówić się na konsultacje i terapię indywidualną z naszymi specjalistami terapii uzależnień.

Jesteśmy też w trakcie tworzenia na naszym terenie Domu dla osób starszych, chcemy by nie były one zdane na smutną egzystencję w domach starców, samotni i nikomu niepotrzebni. Uważamy, że wzajemne oddziaływanie naszych podopiecznych i osób starszych wpłynie korzystnie na obie te grupy i je ubogaci. Dlatego ruszyły już prace remontowe niezależnego domu przystosowujące go dla osób, które chciałyby u nas spędzić jesień życia.

Dysponujemy profesjonalną kadrą pracowników i wolontariuszy, którzy stworzyli to miejsce z pragnienia serca i chęci służby drugiemu człowiekowi. Terapie prowadzone są przez specjalistów, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień jak i profilaktyki uzależnień oraz terapeutę zajęciowego. Współpracujemy z psychologiem, psychiatrą, kapłanami oraz ludźmi dobrej woli.