Przekaż 1,5% dla Domu Magnificat

Dlaczego WARTO przekazać 1,5% dla Domu MAGNIFICAT?

Dom Magnificat powstał, aby nieść pomoc osobom uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. Uważamy, że połączenie terapii z prowadzeniem duchowym jest najbardziej skutecznym sposobem wyjścia z uzależnienia i przygotowaniem człowieka do rozpoczęcia „nowego” życia w społeczeństwie.
Dzięki środkom z odpisów 1,5% podatku będziemy mogli rozwijać nasz Punkt Konsultacyjny, w którym udzielamy poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowych, z których korzystają również rodziny osób uzależnionych.

Potrzebujemy Twojego 1,5%, aby każdego dnia móc wspierać potrzebujących.
Dlatego prosimy, rozliczając się z urzędem skarbowym, nie zapomnij o Domu Magnificat.
Oto potrzebne dane: Nr KRS 0000124134 i KONIECZNIE w rubryce „Cel szczegółowy” należy wpisać : DOM MAGNIFICAT.
Uwaga! Ponieważ korzystamy z uprzejmości Parafiady wpisanie celu szczegółowego jest warunkiem aby trafiły do nas pieniądze z 1,5%.
DZIĘKUJEMY.