Kontakt

FUNDACJA MAGNIFICAT z siedzibą w Łodzi 
Adres do korespondencji: ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna,
powiat łaski, wojew. łódzkie

KRS 0000355111, NIP 727-276-03-49,  REGON 10088108400000,

numer rachunku bankowego87 1020 3352 0000 1402 0162 3073

DOM MAGNIFICAT, ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna,
powiat łaski, woj. łódzkie

Kontakt: telefon – 570 893 268, 514 679 449

– do kontaktu z Darczyńcami – 570 630 830

e-mail: dommagnificat@gmail.com