Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.
Kto będzie administratorem Państwa danych? Administratorem Państwa danych będzie: Fundacja ” Magnificat ” z siedzibą w  Łodzi 90-554, ul. Łąkowa 42, nr tel. 570 893 268 lub 570 630 830 (do kontaktu z Darczyńcami), adres e-mail:dom@fundacjamagnificat.pl lub dommagnificat@gmail.com (do kontaktu z Darczyńcami).

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane? Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w celu: • prowadzenia działalności statutowej, • realizacji próśb i korespondencji z użytkownikiem, • udzielenia i realizacji wsparcia, • realizacji operacji związanych z wpłatami • przesyłania podziękowań od Administratora, • na potrzeby działań promocyjnych Administratora.
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane? Państwa dane będziemy przechowywać przez okres obowiązywania naszej współpracy lub dłuższy do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Komu możemy przekazać Państwa dane? Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych.
Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych? Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji naszych działań statutowych. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową . Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych? Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Ponadto, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych określonych jest realizacja obowiązków ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Jeżeli na przetwarzanie danych osobowych wyrazili Państwo zgodę, podstawą ich przetwarzania jest również Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 RODO).
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych .
Jeszcze raz chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e-mailową na adres jak wyżej.