Dom Magnificat w Łasku prowadzi terapię uzależnień (w trybie stacjonarnym) od środków psychoaktywnych i od zachowań kompulsywnych. Osoby przyjmowane są na terapię po uprzedniej detoksykacji – o ile jest potrzebna – i wcześniejszym zgłoszeniu chęci podjęcia leczenia (rozmowa przez telefon).
TERAPIA
Pogram terapii realizowany jest w oparciu o MODEL SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ w połączeniu z Programem 12 Kroków, ergoterapią i terapią indywidualną.
CZAS TRWANIA TERAPII
1. FUNDAMENT –  30 dni
2. TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – 90 dni
3. TERAPIA ŚREDNIOTERMINOWA – 180 dni
4. TERAPIA DŁUGOTERMINOWA – 270 dni i dłużej
Proporcje czasu trwania etapów terapii mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Leczenie i zadania terapeutyczne rozpisane są na poszczególne etapy. Pacjenci od początku motywowani są przez terapeutów i Wspólnotę  do podjęcia zadań terapeutycznych; mają jednak prawo do rezygnacji z leczenia. W sytuacji, kiedy notorycznie naruszają Regulamin Domu, Wspólnota może rozwiązać kontrakt terapeutyczny.
Zasady przewodnie DOMU
– Abstynencja od substancji psychoaktywnych – narkotyki, alkohol, leki używane w celach niemedycznych (bez konsultacji z lekarzem);
– Abstynencja seksualna
– Zakaz zachowań agresywnych (w tym agresji słownej), ordynarnych i przestępczych (kradzieże, oszustwa itp.);
– Uczciwość, szacunek  względem siebie i innych
Regulamin Ośrodka Leczenia Uzależnień Dom Magnificat jest w osobnej zakładce. Łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencją rozwiązania kontraktu z pacjentem. Decyduje o tym kadra terapeutyczna wraz ze Społecznością.
Charakter DOMU
– WSPÓLNOTA – dzielenie się rzeczami materialnymi i duchowymi, nawiązywanie i pogłębianie relacji z członkami Społeczności, odpowiedzialność za leczenie własne i innych, dbanie o miejsce leczenia i pobytu  jak o dom w którym mieszkamy i żyjemy, promocja wartości chrześcijańskich