Ośrodek Pomocy Duchowej

Fundacja Magnificat od roku 2010 podejmowała działania ukierunkowane na rozwój i życiową dojrzałość oparte na chrześcijańskich wartościach. Od początku swojego istnienia Fundacja Magnificat prowadziła w Łodzi przy ul. Łąkowej 42 Ośrodek Pomocy Duchowej (OPD). Obecnie, Ośrodek Pomocy Duchowej prowadzi swoją autonomiczną działalność.

Zapraszamy na stronę: http://www.pomocduchowa.org