Punkt Interwencji Kryzysowej w Domu Magnificat

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku realizujemy Program reintegracji społecznej i zawodowej dla osób uzależnionych od alkoholu – „Buduj na skale” w ramach którego prowadzimy Interwencje Kryzysowe.

Program realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym na terenie Domu Magnificat przy ul. Swojskiej 4 w Łasku Kolumnie.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl 

Interwent dostępny jest pod nr tel. 570 893 268 i w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka w :

poniedziałek  – godz. 10.00 – 12.30
wtorek           – godz. 10.00 – 12.30
czwartek        – godz. 16.00 – 18.30
piątek            – godz. 10.00 – 12.30

 Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys.

Interwencja kryzysowa to działalność prewencyjna, związaną z prewencją wtórną – zapobieganiem pogłębianiu się patologii w konsekwencji nierozwiązanych kryzysów.