Triduum Paschalne – czwartek

Jak co roku naszą kaplicę na Triduum Paschalne przygotowują nasi Podopieczni. Pierwszego dnia w centrum ustawili wagę i purpurę …Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał…
Waga, równowaga, ważność, równoważność, miłość

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.