Ośrodek Pomocy Duchowej

W Ośrodku Pomocy Duchowej Udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna osobom przeżywającym trudności wewnętrzne o podłożu psychicznym, duchowym i emocjonalnym. Pomocy obejmuje wiele zagadnień dotyczących między innymi uzależnienia i współuzależnienia, przemocy w rodzinie, kryzysów rozwojowych, osamotnienia, lęków, frustracji, depresji, problemów w relacjach międzyludzkich. Pomoc udzielana w OPD jest bezpłatna dla każdego korzystającego. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu 26 wolontariuszy pełniących dyżury w Ośrodku, zatrudnieniu psychologów i terapeutów.